Har ni koll på era integrationer?
Vi vet om våra integrationer går bra eller inte.
I vår organisation har vi samma definitioner på våra begrepp.
I vår organisation har vi gjort en informationsmodell av vår begreppsmodell.            
Vi vet hur vi ska förvalta våra integrationer.
Vi vet vilka integrationer som finns i vår organisation.
Vi vet vilken integrationsplattform som bäst passar vår organisation.
Våra integrationer testas kontinuerligt.
Vi vet hur våra integrationskrav ser ut.
Vi vet vem som äger vilken information i vår organisation.
Vår integrationsarkitektur är anpassad för vår organisation.
0%
Inga integrationsproblem.
Ring inte oss, vi ringer er!